یاد ها رفتند و ما هم می رویم از یادها
خبرنگار مرتضی متین فر
نويسندگان

درسی از نهج البلاغه

 

وقتی امیر مومنان برای اداره ی کارهای کشورکارگزارانی به شهرهای مختلف می فرستاد برنامه ی کارآنان

رادرفرمانی مشخص می فرموداین برنامه هاراهر فرمانروایی  می بایست به دقت بنگردوبکاربنددآنچه می

خوانیدقسمت های کوتاهی ازفرمان امام علی(ع)به مالک اشتر،فرماندار مصراست که برای شما انتخاب شده

است این فرمانی است که بنده ی خدا،علی،برای مالک مینویسدوبه موجب آ ن فرمانداری سرزمین

مصرونیزاختیارات سپاه اسلام را درآنجاتحت فرمان او درآوردراین فرمان بیش از همه چیزمالک را به

پرهیزکاری واطاعت خداوندوصیت می کنم وازاوانتظاردارم که در اجرای اوامرالهی دقیقه ای فروگذارنکندویاد آ

ورمی شوم که سعادت هردو جهان به رضای خداوندمیسرمیشودآن چنان که بی خشنودی اوهیچ طاعتی پسندیده

ومقبول نخواهد شدای مالک برای روزگارسختی چه ذخیره ای بهترازنیکوکاری میتوان گذارد؟کدام پس انداز

ازعدل وداد برای فرمانروایان گرانبهاترتواندبود؟پس برغضب وخواهش دل خویش پای بگذارازآنچه برتوحلال

نیست بپرهیزودرداوری کاملا" بی طرف وحق طلب باش .

 ای مالک مهربان باش وملت را با چشمی پر مهروسینه ای لبریز از محبت بنگر.

 ای فرمانروای مصرفرمانبران  توازدوگروه  بیرون نیستندیامسلمانانند  که باتوهم کیش هستند یاپیرو مذاهب

دیگرند که با  توهم  نوع  وهم جنسند .

 ای مالک مردم همه مانند تو بشرند. هم چنان که تو در زندگی ازلغزش به دورنیستی آنها نیز بدون لغزش

نخواهند بود . پس باید درآنان چنان بنگری که توقع داری خداوند درتو بنگرد . 

 ای مالک توبرمصرحکومت می کنی وامیرالمؤ منین بر تو حکومت میکند ، ولی پروردگاربی همتا ، بر همه ،

یعنی بر عالم حاکم مطلق است  ومارا درهمه حال می آزماید . پس هر امری که از مافوق می شنوی ، با امر خدا

بسنج . اگر خداوند تورا از آن عمل نهی می کند  فرمان خدا را بپذیر وهرگز مگوکه من مأمورم ومعذور . هرگز

مگو که به من دستور داده اند وباید کور کورا نه اطاعت کنم وهرگز مخواه که ازتوکور کورانه اطاعت

کنند .                                                                

ای مالک انصاف وعدل سرلوحه ی برنامه ی حکومت است دادگاه خانه ی ملت است و قانون حق عموم و اسلام

منادی آزادی ومساوات ، وعموم مسلمانان باید از این دو موهبت بر خوردار گردند.

 ای مالک ، از خشم ملت بترس که نمونه ای از خشم خداوند است .چاپلوسان ثناگو را از خود دور بدار  زیرا آن

ناکسان همیشه طالب نعمت وآسایشند ودر روزسختی تورا به چنگ بلا سپارند وخود به گرد دیگری حلقه زنند.

 ای مالک ، باتمام وسایلی که در اختیار داری وبا منتهای نیروی که درجان توست درراه سعادت ملت ورضایت 

 جامعه  بکوش ، زیرا که ملت نگهبان  کشور است.

 ای مالک  همان گونه که ملت برای توست تو نیز برای ملت باش . ازآن مردم  باش تامردم از آن تو باشند .  

تورابه استفاده از اندیشه ی خیر اندیشان  وانسانهای صالح وصیت میکنم. بابخیل مشورت مکن ، زیرا او

پیوسته از گدایی دم زند وتو را از رادمردی وگشاده دستی باز دارد . ترسو را در مجلس شورای خو یش راه

مده که این شخص ضعیف هم خودمی ترسد وهم کوشش میکند  تاپایه  ی تصمیم واراده ی اصحاب مشورت را

 سست کندباحریصان ومال اندوزان هم نشین مباش  که این جماعت همواره ازمنافع شخصی سخن

میگویندوبرای کسب مال وزراندوز ی تورابه ظلم وستم تشویق می کنند .

 ای مالک تومی توانی ازمیان خردمندان قوم وزیرانی کارآزموده ولایق انتخاب کنی که دامنشان به خون بی

گناهان الوده نیست ودست پرهیزکارونجیبشان به مال مستمندان درازنشده است بایدوزیران تواز کسانی باشندکه

نه ستم کرده اندونه ستمگررابادست وزبان کمک ویاری داده اندای فرمانداردراعمال کارکنان حکومت خود

بازرسی ودقت کن مبادا که درحکومت تو،خادم وخائن یکسان باشد ،زیرا خادمی که در ازای خدمت خود مزد و

مرحمت نبیند ، دلسرد وبی قید می گردد. خائنی هم که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد ، کردار زشت

 خویش را با جرأت بیشتری تکرار می کند .

  ای مالک ، سرباز زینت کشور است . سرباز پاسدار حرمت قانون و نگهبان استقلال کشور است . افسران

تو باید پرهیزگار ترین سپاهیان  و نجیب ترین افراد باشند . من آن افسر را دوست می دارم که با ناتوانان و

بیچارگان ، فروتن  و گردن کشان ، بی رحم وتوفنده باشد .

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧ ] [ ٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مرتضی متین فر ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مرتضی متین فر متولد دی شهر زنجان دوستدار طبیعت وکوه علاقمند خبر نکاری وبسکتبال
امکانات وب
RSS Feedبک لینک فا